Varför har 1000mg påsarna av BioBran en nettovikt på 2000 mg?

Påsarna innehåller var och en 1000 mg av aktivt BioBran medan tabletterna innehåller vardera 250 mg av aktivt BioBran. Den resterande vikten för var och en är från de hjälpämnen som tillsätts för att stabilisera produkten, de hjälper att hålla ihop den (för tabletterna), hjälper att göra det lättrinnande (för påsar) och för att hålla BioBran substansen torr (det är mycket hydrofiliskt).

Kan jag ta BioBran tillsammans med andra mediciner?

Som med varje produkt, skulle det vara omöjligt att testa BioBran med var och en av de tiotusentals mediciner som för närvarande finns tillgängliga. insikten att BioBran är ett lättsmält klikomplement eller glyconutrient och att det har tagits av tiotusentals människor över hela världen utan incidenter, gör det emellertid till en mycket säker kosttillskott utan några rapporterade kontraindikationer, bortsett ifrån, uppenbarligen, immunosuppressiva medel. Det har också passerat stränga utvärderings tester på sjukhus . Trots detta är det alltid rekommenderbart med varje produkt (eller därtill radikal förändring av kosten) att du informerar din läkare eller behandlingsansvarig.

Bör BioBran MGN-3 undvikas ifall man har en autoimmun sjukdom?

Autoimmuna sjukdomar är sådana tillstånd där immunförsvaret angriper den egna kroppen – det har förlorat förmågan att skilja mellan själv och icke-själv. Exempel på autoimmuna sjukdomar är ledgångsreumatism, multipel skleros, psoriasis och Crohns sjukdom. Om problemet är allvarligt, ordinera läkaren immunosuppressiva läkemedel i syfte att försvaga kraften i denna själv attack. Immunosuppressiva medel skrivs också ut för cell-, vävnads- eller organtransplantationer för att minimera avstötning av immunsystemet. Så om du tar immunhämmande läkemedel så rekommenderas du självklart att INTE ta BioBran eller åtminstone rådgöra först med din läkare.

Anledningen till detta kan vara att de med autoimmuna sjukdomar tenderar att ha sänkt NK cellaktiviteter och kraftigt svängande antal av makrofager. Under sådana omständigheter kan BioBran bidra till att öka NK cellaktivitet och hjälpa till att dämpa makrofagernas svängningar. Att driva på de vita cellernas aktivitet innan svängningarna har reducerats tillräckligt kan emellertid förvärra symtomen under en period av ungefär en månad efter påbörjat intag av BioBran. Av denna anledning rekommenderas det att man börjar med en liten dos och efterhand ökar den mycket långsamt, noga observerande symptomen efteråt.

Kan BioBran vara fördelaktigt vid vissa sjukdomar?

Rent generellt, vem som helst med en sjukdom vilken drar ner immunförsvaret som ett symptom skulle förmodligen dra viss fördel av BioBran. Men än en gång bör det betonas att BioBran inte är en behandling i sig själv, utan ett användbart komplement ta vid sidan av behandlingen. I allmänhet reagerar viralt orsakade sjukdomar/infektioner och cancertillstånd bäst med BioBran kosttillskott tillsammans med ordentlig behandling, fast du rekommenderas att alltid informera din läkare om intag av något tillskott. Det används ihop med konventionella metoder för cancer behandling såsom kemoterapi och strålbehandling vilka allvarligt bryter ner immunförsvaret, sänker livskvaliteten och det är inte direkt överraskande att en av de mest rapporterade fördelarna med BioBran tillskottet är att det kan bidra till att öka livskvaliteten under dessa behandlingar genom att lindra några av dess biverkningar.

Är BioBran ett botemedel eller en behandling för specifika sjukdomar?

BioBran är ett kosttillskott som hjälper till att modulera immunförsvaret. Om, i processen för att modulera immunfunktionen, en del av symptomen som hör till en särskild sjukdom eller tillstånd skulle minska, då är det bara bra. BioBran är dock inte i sig själv en behandling eller ett botemedel för någon sjukdom eller medicinskt tillstånd. Det har använts mest framgångsrikt som ett komplement eller tillägg till ett ordentligt behandlingsprogram (konventionell eller på annat sätt) övervakat av en läkare.

Varför är distributörer som säljer BioBran MGN-3 så förtegna om att presentera dess fördelar?

I de flesta europeiska länder är det inte lagligt för distributörer att marknadsföra och sälja kosttillskott ihop med medicinska påståenden. BioBran säljs därför enbart som ett komplement som kan bidra till att stärka ett svagt immunförsvar. I USA verkar promotorer ha friheten att säga lite mer om det, även om Lane Labs i USA nyligen har förbjudits från att sälja det på grund av de förespråkande påståenden som de gjort. Inom EU länderna måste Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel följas.

Finns det någon risk för BioBran MGN-3 är radioaktivt efter den japanska Fukushima kärnkraftsolyckan?

Daiwas produktionsanläggning ligger inte bara hundratals kilometer bort från Fukushima, utan som en självklarhet testas varje parti av BioBran MGN-3 för strålning och alla sådana tester har passerat helt klart.

Innehåller BioBran MGN-3 några GMO-ingredienser?

Absolut inte. BioBran är inte genetiskt modifierad på något sätt och innehåller inga GMO-ingredienser.

Är BioBran MGN-3 testats på djur?

Som ett japanskt företag, var Daiwa Pharmaceutical enligt lag skyldiga att utföra ett LD50 djurförsök av säkerhetsskäl. Detta är ett engångstest utfört på råttor som alla nya produkter måste gå igenom. Medan detta test är beklagligt eftersom en del av råttorna dödas är det oundvikligt och ett lagkrav. Utan LD50 säkerhetsdata skulle inget sjukhus etiska kommitté genomföra något mänskligt försök eller studier med BioBran och det skulle med säkert inte vara tillgängligt för allmänheten. De andra djurförsök (igen med råttor) som detta företag har utfört med BioBran är “subkroniska” tester för att studera biverkningar och aktivering av immunförsvaret. Med dessa tester dödas inga djur . Daiwa är engagerade i att agera på ett både etiskt och ansvarsfullt sätt och alltid håller alla djurförsök till ett absolut minimum.

Kan hemgjorda BioBran MGN-3 tillverkas?

Tillverkningsprocessen av BioBran är tyvärr mycket mer komplicerad än att bara blanda shiitakesvamp med riskli. Enzymerna måste isoleras från svamparna, blandas med riskliet och sedan, efter en bestämd tidsperiod, ska de lågmolekylära föreningarna av de resulterande kortkedjiga polysackariderna fraktioneras av. Denna process är därför alltför komplicerad för att göras hemma i köket.