Om du är intresserad av att få tillgång till information om produkten BioBran, ber vi dig att fylla i ett formulär. Därefter kommer du att skickas ett lösenord som ger dig tillgång till informationen. Det är upp till dig vilken information du väljer och hur mycket tid du avsätter för att läsa den.

Få onlinetillgång till:

  • BioBran guide för läkare
  • FoU dokumentation och fallstudier
  • BioBran bok
  • Information om seminarier / konferenser om BioBran
  • Presentationer av ledande läkare och deras specifika erfarenheter med produkten BioBran

Vänligen beakta att vi förbehåller oss rätten  verifiera att du tillhör den medicinska yrkeskåren.

* - obligatorisk

Titel

Namn*

Yrke*

Land*

Epost*

Telefon*

Kommentarer

Ange att du accepterar att registrera dig som en specialistläkare.